Trung tâm Thông tin - Tư liệu
Nguồn tài nguyên của thư viện không gừng được bổ sung và đa dạng hóa, phục vụ gần 30.000 đầu sách (gồm sách Việt văn và Ngoại văn), gần 100 đầu báo và tạp chí trong nước và nước ngoài...

Thông tin cần biết

Học phí và các chính sách

Thông tin chung về Ký túc xá

Thủ tục nhập học cho sinh viên

Việc làm sinh viên sau tốt nghiệp