Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận
Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} : {{dt.NoiDung}} - Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

Copyright © 2018 Ð?i h?c Quy Nhon - Quy Nhon University. All Rights Reserved