Sư phạm ngữ văn

21/02/2018

Theo âm Hán Việt, sư có nghĩa là thầy, phạm là khuôn thước, mẫu mực. Như vậy, theo cách hiểu giản dị nhất, sư phạm có nghĩa là người thầy mẫu mực, khuôn phép, là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Làm việc trong ngành sư phạm là bạn tham gia vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề, lĩnh vực của xã hội.

Lịch sử

06/02/2018

Trên tất cả mọi ý nghĩa, không ai có thể phủ nhận vai trò của nhận thức lịch sử trong quá trình vận động phát triển, rộng là nhân loại, quốc gia, hẹp là ngành, lĩnh vực, cụ thể là mỗi cá nhân. Biện chứng của phát triển vốn không có sự tách rời giữa quá khứ, hiện tại với tương lai, chỉ có thể hiểu rõ được hiện tại, định hướng đúng được tương lai nếu nắm chắc được quá khứ.

Đông phương học

06/02/2018

Trong những năm qua, để cung ứng được một nguồn nhân lực am hiểu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và chính trị trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và hội nhập giữa các nước trong khu vực thì ngành đông phương học được xem như là ngành mũi nhọn để giải quyết vấn đề này. 

Sư phạm lịch sử

06/02/2018

Theo âm Hán Việt, sư có nghĩa là thầy, phạm là khuôn thước, mẫu mực. Như vậy, theo cách hiểu giản dị nhất, sư phạm có nghĩa là người thầy mẫu mực, khuôn phép, là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Làm việc trong ngành sư phạm là bạn tham gia vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề, lĩnh vực của xã hội.

Giáo dục tiểu học

06/02/2018

Đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ Đại học, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và lòng yêu nghề để giảng dạy và giáo dục học sinh Tiểu học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » »»
Top