Ngành đào tạo sau đại học

05/02/2018

Trường ĐH Quy Nhơn bắt đầu đào tạo trình độ thạc sỹ từ năm 1998. Hằng năm Trường tổ chức thi tuyển 2 đợt vào tháng 4 và tháng 9. Thi tuyển gồm 3 môn: Ngoại ngữ, môn chủ chốt của ngành và môn chuyên ngành. Trường hiện đang đào tạo 17 ngành trình độ thạc sĩ, 3 ngành trình độ tiến sĩ gồm:

Top