Ngành điện tử - viễn thông và CNTT trong cách mạng 4.0

28/10/2017

Trong thị trường lao động toàn cầu hiện nay, việc phân công lao động quốc tế ngày càng được mở rộng và đi theo chiều sâu. Xu hướng toàn cầu hóa đang đẩy mạnh sự phát triển của các phương thức sản xuất mới bằng cách khai thác triệt để khoa học, công nghệ. Các phát minh khoa học trong các lĩnh vực đóng vai trò quyết định làm tăng năng suất lao động. Hiểu được xu thế đó Trường Đại học Quy Nhơn hiện nay là một trong những trường đại học có đào tạo hai ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông và Công nghệ thông tin

Nông nghiệp công nghệ cao - xu hướng tất yếu

28/10/2017

Trong vài năm trở lại đây, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang trở thành trào lưu trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản. Với việc ứng dụng công nghệ mới (tự động hoá, cơ giới hoá, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học…) vào trong sản xuất nông nghiệp đã tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con người, phát triển nông nghiệp bền vững.

Top